WhatsApp
  • 05067520286
  • Kayseri, /

05067520286

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

  • Anasayfa
  • Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
A. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı:
Kayseri’de Turizm Otelcilik ve Konaklama sektörünün önde gelen bir marka olan
Panorama Mobilya İnşaat Turizm Otel Sanayi Ticaret A.Ş. - City One Hotel
&Spa(Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır);veri sorumlusu sıfatıyla kişisel
verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle, ürün ve
hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirketlerimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her
türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK
Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına,
paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz.
Kişisel verilerin korunması, Şirketlerimizin temel politikaları arasında olup,
Şirketlerimiz varlığı süresince kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu
bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda
çalışma talimatı vermiştir. Şirketlerimiz, KVK Kanunu’nun getirdiği bütün
sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam
bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz
şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte,
kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.
Şirketlerimizin “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” ile ilgili
sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz:
Başvuru Adresi : Eski Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:11Kayseri/Türkiye
Başvuru E-Posta : info@cityonekayseri.com
Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni
yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman
güncelleme hakkını saklı tutar.
B. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:
Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliğine ilişkin politikası, KVK Kanunu’na
uygun olarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından
verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik
gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler,
şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil
uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak
toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe
kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.
Ayrıca, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanmak niyetiyle;
a. Çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda,
b. Şirketimizi, tesislerimizi, ünitelerimizi ziyaret ettiğinizde,
c.İnternet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı ziyaret ettiğinizde,
d. Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda
kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen hukuka
uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş kişisel verileriniz;
a. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için
gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
b. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve sunulması,
c. Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite
politikamızın geliştirilmesi,
d. Şirketimizin sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım,
indirim ve benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız,
e. Şirketimizin sunduğu mecralardan hizmet almak amacıyla kullanıcı adınız ve
şifreniz ile giriş yaptığınızda ilgili mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz,
işlemleriniz ile gezinme süreniz ile birlikte elde edilen verileri talep etmiş olduğunuz
bilgi ve hizmetleri size verebilmek amacıyla işleyebilmek,
f. Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari
operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş
ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum
süreci, mali işler v.b.),
g. Güvenlik operasyonlarını, kazaları veya tıbbi-sigorta amaçlı diğer benzer olayları
yönetmek,
h. Pazar Araştırması ve Ar-Ge (araştırma ve geliştirme) çalışmaları yapmak ve bunun
yanı sıra ürün yelpazemizi, hizmetlerimizi, mağazalarımızı, bilgi teknolojileri
sistemlerimizi ve güvenlik sistemlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek,
i. Video kamera (CCTV) görüntülerinden yararlanmak suretiyle tesislerimizde
bulunanların güvenliğini sağlamak ve ceza gerektiren suçların önlenmesi, tespiti ve
kovuşturulmasına yardımcı olmakla birlikte; ayrıca fotoğrafları da dikkate almak
suretiyle yasal haklarımızı oluşturmak, uygulamak veya savunmak,
j. Şirketimiz bünyesinde bulunan spor tesisinde Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz’in
başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve
doğrulama,spor tesislerinin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve
yönetilmesi, size özel kişiselleştirilmiş spor programları hazırlanması, spor
tesislerimiz ile ilgili fiyat teklifi almanız halinde kampanya ve indirimler hakkında sizi
haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya hatırlatma, risk yönetimi ve kalite
geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine
getirilmesi, sunduğumuz hizmetler karşılığında abonelik sözleşmesi ve fatura tanzim
etme, spor tesislerimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm
gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, size sunduğumuz hizmetlerinin
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve
verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme, iç
politika ve prensiplerine uyum sağlama, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve üye
memnuniyetinin artırılması, üyeliğiniz süresinde grup derslerinde yer alan
fotoğraflarınızın City One sosyal medya platformlarında yayınlanarak tanıtımların
yapılması, sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve
faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla
sizinle iletişime geçilmesive bunlarla sınırlı olmaksızın, spor tesisi üyelik hizmetlerinin
yürütülmesi, geliştirilmesi, üye memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı
nedenler,
k.Şirketimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme
yapmak,
l. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
m.İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve mevzuatta açıkça
belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki
yükümlülüğün yerine getirilmesi,
n.COVID-19 gibi bulaşıcı salgın hastalıklar dahil mücbir sebeplerle
amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz ile aşağıda (E) Maddesinde belirtilen diğer
gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.
C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki
maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizin
belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve
yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi
amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5.
ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu
metnin (B) maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta,
paylaşılmakta ve saklanmaktadır.
Gizlilik Politikası
Ziyaret etmekte olduğunuz web sitesi, Şirket’e aittir ve Şirket tarafından
işletilmektedir. Web sitemizi kullanmak suretiyle, web sitemiz yoluyla elde edilen ve
toplanan kişisel verilerin kullanılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.
Şirket, sizlerin kişisel gizliliğini korumayı taahhüt etmektedir. Bu politika yalnızca bu
web sitesi için geçerli olup, üçüncü şahısların mülkiyetinde olan web sitelerinde
geçerli değildir. Web sitemizi kullanarak, sitenin bu alanında ilan edilen mevcut
Gizlilik Politikamızın şartları ile mutabık değilseniz, lütfen bu sitede kişisel verilerinizi
paylaşmayınız.
Sizler kişisel verilerinizi açık rızanız ile paylaşmadığınız takdirde, sitemize yaptığınız
ziyaretlerinizden Şirket’in herhangi bir kişisel veri toplamayacağı konusunda tarafınızı
temin ederiz. Kişisel verilerinizi paylaştığınızda, Gizlilik Politikasının şartları
doğrultusunda tarafımızı bu bilgileri kullanmak konusunda yetkilendirmiş
olmaktasınız.
Paylaşabileceğiniz kişisel veriler aşağıdaki amaçlar için kullanır:
• E-posta yoluyla basın bültenleri ya da bildirimler göndermek
• Basılı yayınlar ya da diğer yazışmaları göndermek
• Satın aldığınız ürünleri ya da ödüllerinizi teslim etmek
• Rezervasyon isteklerinizi işlemek ve hesabınızı yönetmek için
• İşlemlerinize ilişkin istatistikleri hesaplamak ve
• Web sitesi kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analiz oluşturmak
Bu sitede kişisel verilerinizi paylaşmamayı tercih ettiğiniz takdirde, sitenin belirli
alanlarına erişim sağlamak, çevrimiçi haber bülten talebinde bulunmak, çevrimiçi
rezervasyon yapmak, iş başvurusunda bulunmak, işletmelerimiz hakkında geri-
bildirimlerde bulunmak veya bize elektronik posta göndermek gibi birtakım haklardan
yararlanamayacaksınız.
Çerezler, web sitemizin masaüstü bilgisayarınızdaki, dizüstü bilgisayarınızdaki ya da
mobil cihazınızdaki bir dizi verinin toplanmasına ve saklanmasına olanak sağlayan
küçük veri dosyalarıdır. Şirket, "çerezleri"leri, ziyaret ettiğiniz özel site alanları ve web
sitemizde yararlandığınız hizmetlerimiz gibi bilgileri toplamak için kullanabilir. Bu
bilgileri web sitemizi, ilgilendiğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz ürünlerimizi değiştirebilmek
için toplamaktayız. Web sitemizi yeniden ziyaret ettiğiniz takdirde işlemlerinizi daha
hızlı gerçekleştirebilmenize yardımcı olmak için bu "çerezler" de kullanılabilir.
Örneğin, web sitemiz, kullanılması ve aynı bilginin bir kez daha size sorulmasından
kaçınmak için verdiğiniz kişisel verileri tanıyabilir. Birçok web gezgini, bir "çerez"i
kabul etmesi için önceden ayarlanır. Tercihen "çerez"leri reddetmek veya "çerez"
gönderildiğinde ikaz edilmek açısından kendi web gezgininizi ayarlayabilirsiniz.
Girdiğiniz sitede "çerez"leri reddetmek, sitenin bazı alanlarını gezmenizi veya siteyi
ziyaret ettiğinizde kişiselleştirilmiş bilgilerin alınmasını engelleyebilir.
Web sitemize ne zaman girdiğinizi, hangi sayfalarda gezindiğinizi ve ne kadar süre
kaldığınızı belirleyerek web sitemizin varlığının ne kadar etkili olduğunu ölçebiliriz.
Site ölçme istatistikleri, web site deneyiminizin kişiselleştirilmesi yanı sıra - isimsiz ve
bütünsel olarak - web sitemizin kullanımı ile ilgili istatistiklerin oluşturulması ve
değerlendirilmesi için kullanılabilir.
IP adresiniz (Internet kullandığınız zaman bilgisayarınız için belirlenen numara),
kullanmakta olduğunuz Web gezgini tipi ve yine kullanmakta olduğunuz işletim
sistemi gibi bilgisayarınız ile ilgili bilgiler de toplanabilir ve Kişisel Bilgilerinize
bağlanabilir. Bu, ziyaretçilerimiz için web sitemizin en iyi deneyimi sunmasını ve etkili
bilgi kaynakları olmasını sağlamak için gereklidir.
Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için makul önlemler almaktayız. Teşhis
edilebilir tüm kişisel veriler, izinsiz erişimini, değiştirilmesini veya kötüye kullanımını
önlemek amacıyla kısıtlı erişime tabidir.
Şirketlere hizmet sağlayan kurumların söz konusu bilgileri gizli tutmaları
gerekmektedir ve Şirketler için gerçekleştirdikleri hizmetleri yerine amacı dışında
başka hiçbir amaçla bu bilgileri kullanmalarına müsaade edilmemektedir.
D. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi:
KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin
mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel
nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç,
din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek - vakıf ya da sendika üyeliği,
sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile
biyometrik ve genetik verilerdir. Şirketlerimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi
bakımından KVK Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun
hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.
Şirketlerimiz, özel nitelikli kişisel verileri, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan
yeterli önlemlerin alınması kaydıyla KVK Kanunu’na uygun bir biçimde aşağıdaki
durumlarda işlemektedir:
a. Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
Misafirlerimiz ve spor tesisi üyelerimiz, içinde bulundukları şartları Şirketimiz ile
paylaşarak kendilerine özelleştirilmiş hizmet talep edebilmekte, kendileri için özel
hazırlanan spor takip programını kullanma ve bu amaçla özel nitelikli verilerini
paylaşabilmektedirler. Misafirlerimizin ve üyelerimizin özel nitelikli verilerini
paylaşarak tanımladıkları ihtiyaçlarına yönelik onlara özelleştirilmiş hizmet
sunabilmemiz ve misafirlerimizin bu ihtiyaçlarını gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı
hizmetleri sunabilmemiz için Şirketimiz, kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili
kişiden açık rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.
b. Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler,
kanunlarda öngörülen hallerde,
– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri
ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve
bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve
yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum
ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.
E. Mücbir Sebep
COVID-19 ve benzeri küresel ya da bölgesel salgın, bulaşıcı hastalık, deprem, sel,
savaş, olağanüstü hal gibi mücbir sebep halleri için alınan ya da alınması gereken
tedbirler kapsamında, kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler işlenir.
F. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Toplanan kişisel verileriniz, (B) Maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi için
aşağıdaki listelenen City One Hotel &Spa; ve yanı sıra hissedarlarımıza, iş
ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK
Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde aktarılabilecektir.
G. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması:
Şirketimiz, KVK Kanun’unda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen
şartlar dahilinde kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu
amaçla açık rızasını aldıktan sonra yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.
H. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
KVK Kanun kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden,
kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce
aydınlatılma ve onayının alınması hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden,
kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra ise
verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmekteyiz. Bu
çerçevede, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Kişisel
Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni`nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle
Şirketlerimize iletmeniz durumunda Şirketlerimiz talebin niteliğine göre talebi en geç
otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul
ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin
taleplerinize ilişkin olarak;
i. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On
sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
ii. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri
sorumlusu olarak Şirketlerimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının
maliyetini geçemez.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
f. KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin
silinmesini, yok edilmesi veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir. Buna karşın, Şirketler içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak
kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Şirketlerimiz, kişisel verileri, iş ve sözleşme
ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini
kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir.
I. Kişisel Verilerinizin İşleneceği Süreler:
KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma
Metni`nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde
7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat
uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri
dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya
anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
J. Şirketimizin Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın
İşleyebileceği Durumlar:
KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketlerimiz, açık rızanız
aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel
verilerinizi işleyebilir:
Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;
• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda
olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir
başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin
işlenmesinin zorunlu olması,
• Şirketimiz ve ilişkili Şirket/kuruluşları, (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek
ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin
gerekli olması,
• Şirketlerimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla,
Şirketlerimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
K. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Talepte Bulunmak İçin:
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmakla ilgili talebinizi KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le
Şirketlerimize iletebileceğiniz gibi, başvurunuzu https://www.cityonekayseri.com
adresindeki Başvuru Formunu doldurup imzalayarak aşağıdaki yöntemlerden biri ile
talepte bulunabilirsiniz.
i. Talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren formun imzalı bir nüshasını;
Eski Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:11 Kayseri/Türkiye adresine kimliğinizi tespit
edici resmi belgeler (Örneğin nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vs.) ile bizzat
elden iletebilirsiniz.
ii. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici resmi belgeleri Noter kanalıyla
gönderebilir veya,
iii. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri elektronik ortamda;
info@cityonekayseri.com adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak,
iv. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri Şirketlerimize daha önce
bildirdiğiniz ve Şirketlerimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini
kullanmak suretiyle,
Veri Sorumlusu olarak Şirketlerimize iletebilirsiniz. Şirketlerimiz talebin niteliğine göre
en geç 30 gün içinde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.
Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında
kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler
bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate
alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler eklenmeyen formlar dikkate
alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar
tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü
olduğumuzu bilgilerinize sunarız.