WhatsApp
  • 05067520286
  • Kayseri, /

05067520286

Açık Rıza Beyan Formu

Açık Rıza Beyan Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL
VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA BEYAN METNİ
Veri Sorumlusu Panaroma Mobilya İnşaat Turizm Otelsan Tic. A.Ş olarak kişisel verilerinizin
güvenliği hususunda veri sorumlusu sıfatıyla; kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik
ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizin sunduğu hizmetlerin belirlenen
yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan
mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile işliyoruz.
Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Geri bildirim sağlamak amacıyla şirketimizin resmi web sitesi olan
https://www.cityonekayseri.com/ üzerinden rezervasyon yaptırmanız durumunda; isim-soyisimtelefon numarası, mail adresinin alınması.
Hizmetlerimize ilişkin görüş ve şikayetlerinize ilişkin yanıt vermek amacıyla kişisel bilgilerin
alınması.
Kimliğinizin doğrulanması amacıyla şahsi bilgilerin alınması.
Sunmuş olduğumuz hizmetin geliştirilmesine yönelik memnuniyet ölçümü yapılması amaçlarıyla
işlenmektedir.
KVKK Kapsamında Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenebilecek Verileriniz Aşağıda
Belirtilmiştir
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen
otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;
kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, telefon numarası.
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen
otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler.
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen
otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;
Veri Sorumlusu Panaroma Mobilya İnşaat Turizm Otelsan Tic. A.Ş olarak yöneltilmiş olan her
türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik
olarak toplanabilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, hizmetlerimizden faydalanabilmeniz, hak ve menfaatlerinizin
korunması için gerekli işlemlerin iş birimlerimiz tarafından yapılması amaçları ile KVK
Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde
işlenecektir.
6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli
kişisel verilerimin, sağlık verilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik
ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü
kişisel verimin, Panaroma Mobilya İnşaat Turizm Otelsan Tic. A.Ş tarafından işlenmesine, KVKK
ve uymakla yükümlü olduğumuz yasaların, yönetmeliklerin ve yasal emirlerin yerine getirilmesi,
çeşitli hak ve menfaatlerin sağlanması, haklarımın korunması ve yürütülmesinin temini
amaçlarıyla İş Kanunu, Ticaret Kanunu, Türk Gıda Kodeksi Tebliği, Borçlar Kanunu uyarınca iş
ortaklarımıza, avukatlık hizmeti kapsamında anlaşmalı olduğumuz hukuk bürolarına, muhasebe
departmanına, adli vakalarda Cumhuriyet Savcılığına ve yasalarla teşkil etmiş mercilere, veri
güvenliği hizmeti aldığımız anlaşmalı veri tabanlarıyla, yasalarla meşru hale gelmiş olan
kurumlara, sigorta şirketlerine, iş ortaklarımızla, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
İş bu verilerin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin
İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik”te tanımlanan kapsamda
aydınlatma metni tarafımca okunmuş ve anlaşılmış olup; yukarıda detayları verilen kişisel ve özel
nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.